About

Maalaaminen on minulle ajatusten jatketta, etsimistä, löytämistä ja rakentamista. Maalaan muistikuvia paikoista, joissa koen yhteenkuuluvuutta ja jotka ovat jättäneet minuun vahvan muistijäljen. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi saaret, vuoret, merenranta ja puutarhat. Niitä yhdistää luonnon villiys, voimakkuus ja arvaamattomuus. Tietynlainen sekasorron ja rauhan yhdistelmä.

Maalaustapaani on ekspressiivinen ja värit ovat yhtä tärkeitä kuin maalauksen aihe itsessään. Välillä väri on myös lähtökohta.